Top billede

Handelsbetingelser

 

1. Tilbud og ordreaftale
Tilbud gælder i 30 dage fra tilbuddets afgivelsesdato.
Bindende aftale er indgået, når bestillerens accept er givet skriftligt til HH LUX.


2. Betalingsbetingelser
HH LUX forbeholder sig ret til at kræve forudbetaling, del-betaling eller bankgaranti til sikkerhed for betaling, medmindre andet aftales.
Kunden skal betale faktura på produkter udfra fakturabeskrivelse, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
Betales faktura ikke rettidigt, påløber der 2% rente pr. påbegyndt måned samt 100 kr. pr. udsendt rykker.

 

3. Fortrydelsesret
Alle produkter er fremstillet efter kundens specifikationer. Som en konsekvens af dette er der ingen fortrydelsesret, medmindre HH LUX ikke lever op til skriftlig aftale/ordre.
Ved fortrydelse af ordrebestilling på mere en 5 produkter, faktureres 20% af den samlet ordre.

 

4. Pris
Alle priser er eksklusive moms og fragt, medmindre andet er aftalt.
Prisen for produkter følger HH LUX gældende prisliste på det tidspunkt, hvor HH LUX bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

5. Produkter og reservedele
Produkter og reservedele, som HH LUX sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

 

6. Underleverandører
HH LUX pådrager sig intet ansvar overfor underleverandører, og har derfor ingen erstatningsansvar til bistiller af evt. manglende arbejde eller produkter, medmindre andet er aftalt.

 

7. Levering
Levering er 6 uger og finder sted indenfor det aftalte tidspunkt.
Dog tages der forbehold for forsinkelser som følge af fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, arbejdskonflikter af enhver art, samt forsinkelser under selve forsendelsen.

 

8. Fragt, fejl og mangler
Kunden skal undersøge alle produkter straks efter leveringen og senest efter 2 hverdage.
Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til HH LUX på mail kontakt@hhlux.dk. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeler det skriftligt til HH LUX, kan den ikke senere gøres gældende.
Der skal medsendes billededokumentation af skader og al emballage skal gemmes til inspektion.

 

9. Ansvar
I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud.
I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved leverance hæfter HH LUX ikke for bestillers driftstab.

 

CVR Nr.:  39304449

Persondatapolitik hos HH LUX

 

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos HH LUX

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 


Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi bruger bl.a. cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

HH LUX indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:


- Sender os en kontaktformular

- Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

 


Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.hhlux.dk  er Helle Hollen, Skovmosevej 1c, 9500 Hobro.

 


Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 3 år efter du har modtaget din vare eller ydelse.

 


Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos Piranya som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Piranya’s datacentre.

Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 


Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til kontakt@hhlux.dk.